Post

Windows Internals Notlarım ~ Process

Selamlar, büyük sınav için az vaktim kaldı. Bu yüzden ne projelerime ne de yazılara devam edebiliyorum. Çok kısıtlı vakitte yazdığım bu yazıda hatalar fazlaysa affola…

Bu yazıyı “Windows Internals” (part1 pdf linkini en altta bulabilirsiniz) kitabındaki bir kısmın ve daha birçok kaynaktan derlenmiş bilgilerin türkçeleştirme ve ekleme yapılmış hali olarak düşünebilirsiniz.

Process Internals

Data Structures

Windows üzerinde her süreç bir “Yürütme Süreci” (EPROCESS - Executive Process) olarak temsil edilir. WinDbg üzerinde dt nt!_eprocess komutu ile nt!_eprocess ‘i dump edelim.

dökümün tamamı için buraya tıklayın

  ntdll!_EPROCESS
    +0x000 Pcb       : _KPROCESS
    +0x298 ProcessLock   : _EX_PUSH_LOCK
    +0x29c UniqueProcessId : Ptr32 Void
    +0x2a0 ActiveProcessLinks : _LIST_ENTRY
    +0x2a8 RundownProtect  : _EX_RUNDOWN_REF
    +0x2ac VdmObjects    : Ptr32 Void
    +0x2b0 Flags2      : Uint4B
    +0x2b0 JobNotReallyActive : Pos 0, 1 Bit
    (...)
    +0x660 SecurityDomain  : Uint8B
    +0x668 ParentSecurityDomain : Uint8B
    +0x670 CoverageSamplerContext : Ptr32 Void
    +0x674 MmHotPatchContext : Ptr32 Void
    +0x678 DynamicEHContinuationTargetsTree : _RTL_AVL_TREE
    +0x67c DynamicEHContinuationTargetsLock : _EX_PUSH_LOCK
    +0x680 DynamicEnforcedCetCompatibleRanges : _PS_DYNAMIC_ENFORCED_ADDRESS_RANGES 

Bir EPROCESS, bir süreçle ilgili birçok özniteliği içermesinin yanı sıra, başka ilgili veri yapılarını da içerir. Örneğin her süreç bir veya daha fazla “thread” yani iş parçacığı içerir (daha sonraki notlarda daha derine ineceğiz). Bunların her biri “Yürütme İş Parçacığı” (ETHREAD) olarak temsil edilir.

 • Örnek Threadler: 1

Bu kısımda EPROCESS ve bağlantılı diğer veri yapılarının PEB üzerinde bulunduğu ve bu yapıların “user-mode” kod üzerinden erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla Process Address Space üzerinde bulunması, “Win32 Subsystem Process” (Csrss)’in her bir süreç için CSR_PROCESS adı verilen bir yapıyı süreç için sağlaması ve bunun detayı gibi konuların çok fazla detayına inmeyeceğim.

Process Initalization Sequence (İşlem Tanımlama Sırası)

CreateProcess Çağırıldığında Ne Olur?

Özellikle Windows üzerinde (linux üzerinde çok iyi değilim o yüzden yorum yapamıyorum) reverse’de daha iyi olabilmek için bir Process(süreç) başladığında ne olur? nasıl başlar? gibi sorulara cevap aramalıyız.

CreateProcess hakkında temel bilgileri edinmek için MSDN sayfasına gidelim. burası

BOOL CreateProcessW( LPCWSTR lpApplicationName, 
LPWSTR lpCommandLine, 
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, 
BOOL bInheritHandles, 
DWORD dwCreationFlags, 
LPVOID lpEnvironment, 
LPCWSTR lpCurrentDirectory, 
LPSTARTUPINFOW lpStartupInfo, 
LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation );
#include <iostream>
#include <Windows.h>
int main()
{
  std::cout << "Process Olusturuyorum!\n";
  STARTUPINFOW process_startup_info{ 0 };
  process_startup_info.cb = sizeof(process_startup_info);
  PROCESS_INFORMATION process_info{ 0 };
  wchar_t commandline_args[] = L"calc.exe";
  if (CreateProcessW(NULL, commandline_args, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &process_startup_info, &process_info))
  {
    std::cout << "Process olustu.\n";
  }
  std::cin.get();
}

Öncelikle bu dosyayı x32dbg üzerinde başlatıyorum. “Symbols” sekmesinden .exe dosyamı seçip “_main” fonksiyonuna gidiyorum ve CreateProcessW API’sine çağrı yaptığım noktayı buluyorum. 3 Şu kısım:

PUSH ECX
PUSH 0
PUSH 0
PUSH 0
PUSH 1
PUSH 0
PUSH 0
LEA EDX, DWORD PTR SS:[EBP - 80]
PUSH EDX
PUSH 0
CALL DWORD PTR DS:[<&CreateProcessW>]

Tamam şimdi ENTER butonu ile CALL ettiği fonksiyonu takip edip son olarak atladığı çağrıya gideceğim. 4

PUSH 0
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 2C]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 28]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 24]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 20]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 1C]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 18]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 14]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 10]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + C]
PUSH DWORD PTR SS:[EBP + 8]
PUSH 0
CALL <kernelbase.CreateProcessInternalW>

Bu çağrıya da atladığım zaman; 5 Devamını yorumlamaya gerek yok ki zaten bunun sonrasında da başvurulan çağrılara bakarsanız (LdrpInitializeProcess …) bunları anlatacağız adım adım

6

Şimdi bir sistemde süreç oluşturma sırasında yapılan işlemlerin kısa bir açıklamasını vereceğim.

 • Yeni bir süreç objesi ve yeni bir adres alanı oluşturmak : Herhangi bir süreç bir Win32 API’si olan CreateProcess‘e çağrı yaptığında; yeni bir süreç objesi oluşturulur ve süreç için RAM üzerinden alan tahsis edilir. (CreateProcess’i ayriyeten irdeleyeceğiz)

 • CreateProcess, süreç için tahsis ettiği alan içerisinde NTDLL.DLL ve .EXE dosyasını birbiri ile eşler.
 • CreateProcess, süreç için ilk iş parçacığını (thread) ve onun için stack alanını tahsis eder (RAM’den alan ayırır).

  Oluşturulan iş parçacığı oluşturulur yalnız çalıştırılmaz. Çalıştırılma işlemi şimdi yapılacak.

 • Sürecin önceden oluşturulan ilk iş parçacığı bu aşamada çalıştırılır ve NTDLL.DLL arkasında LdrpInitialize adlı fonksiyon çalışır.
 • LdrpInitialize fonksiyonunun temel amacı : birincil çalıştırılabilir dosyanın yani çalıştırdığımız dosyanın import table içerisindeki bütün fonksiyonları yinelemeli olarak atlayıp, dosyanın çalışabilmesi için gerekli olan ikincil dosyaları hafızaya eşler.

  Bu aşamaya kadar sürecimiz için hafızada bir alan açıldı. Bu alan içerisinde ilk iş parçacığı oluşturuldu ve bu iş parçacığı için bir stack alanı açıldı. LdrpInitialize fonksiyonu ile exe dosyamızın çalışabilmesi için gerekli olan ikincil dosyalar hafızaya yüklendi ve eşlendi.

 • Bu noktada kontrol, hafızaya statik olarak yüklenen DLL dosyalarının başlatılmasından sorumlu tutulan LdrpRunInitializeRoutines fonksiyonuna geçirilir. Başlatma işlemi her DLL’nin giriş noktasının DLL_PROCESS_ATTACH ile başlatmasıyla sürdürülür.
 • Tüm DLL’ler başlatıldığında kontrol tekrardan LdrpInitialize fonksiyonuna geçer. KERNEL32.DLL içerisinden BaseProcessStart fonksiyonu çağırılır. Birincil dosyanın WinMain giriş noktası aranır ve çağırılır.

  Olabildiğince açıklamalı ve kısa anlatmaya çalıştım daha güzel(!) ve detaylı gözükmesi için bir de şema çizmeye çalışacağım. 2 …. bu şemanın biçimsel özellikleri hakkında yorum yapmayacağım açıklayıcı olması yeterlidir sanırım. draw.io kullanamıyorum.

Windows Internals Part1 Windows Internals Part2

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.

Trending Tags